Információ

Vizsgaidőpontok


Hatósági vizsgakövetelmények


 

Általános tudnivalók a vizsgával kapcsolatban

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 10 munkanappal bejelentkezik vizsgára a képzőszervnél és minden egyéb szükséges dokumentumot lead, valamint az összes feltételnek megfelel és eleget tesz a jogszabályi előírásoknak. A hatóság által meghirdetett vizsgára személyesen, vagy képzőszerven keresztül lehet jelentkezni, a képzőszerv által kapott vizsgára csak azon a képzőszerven keresztül lehet, aki rendelkezik a vizsgaidőponttal.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?

 • e-Hivatal regisztráció. (Képzőszerv végzi)
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (Képző szerv végzi) – Jóváhagyott képzésen elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
 • Az elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév szükséges.
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Vizsgadíj befizetése képzőszerv felé
 • A jelentkezőnek igazolnia kell minimum az általános iskola elvégzését (csak magyar nyelvű bizonyítványt fogad el a hatóság)
 • A vízi jármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

Szükséges dokumentumok

A kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgára való jelentkezéskor a képző szerv felé az alábbi dokumentumok másolatát
kell átadni:

 • Legalább alapfokú iskolai végzettség igazolása (a hatóság csak Magyar nyelvű bizonyítványt fogad el, ha ilyennel jelentkező nem rendelkezik a hivatalos OFFI általi fordításról a vizsgázónak kell gondoskodnia)
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása (leadni, csak egy másolatot kell, az eredeti példányt a jogosítvány igénylésekor kell vizsgázónak benyújtani a hatóság felé) ( az orvosi igazolás csak Magyar nyelvű lehet az orvos hivatalos pecsétjével ellátva)
 • Elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév igazolása.
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
 • Javító vizsga esetén csak a befizetési bizonylatot.
 • Nyilatkozat úszástudásról
 • Személyi igazolvány és lakcím kártya másolata.

Hogyan jelentkezhetek vizsgára és adhatom le a szükséges dokumentumokat?

A vizsgára jelentkezés, okmányok leadása és a fizetés történhet ügyfélszolgálatunkon, ügyfélszolgálati időben, vagy elektronikus formában az info@furedyacht e-mail címen.

Hol találom a lehetséges vizsgaidőpontokat?

Az elméleti és gyakorlati vizsgák időpontjai egyaránt megtalálhatóak a furedyacht.hu oldalon.

Hol lesz a vizsga?

Kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga az e-Hivatalban meghirdetett, illetve képzőszervek által kért időpontokban és helyszíneken kerül megrendezésre. A képző szerv által kért elméleti vizsgára, a Hajózási Hatóság Vizsgaközpontjában (1138 Budapest Váci út 188.) kerül sor, a gyakorlati vizsgákra Balatonfüreden, az Uni kikötőjében.

Mit kell hoznom a vizsgára?

A vizsgázónak a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hoznia. 

Mennyi időm van a képesítés megszerzésére?

Az elméleti vizsgát a vizsgára való jelentkezéstől számított egy éven belül meg kell kezdeni. Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető. A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni.

Lemondható, vagy módosítható a kért vizsgaidőpont?

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 2 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail), vagy az e-Hivatalon keresztül nem jelzi a hajózási hatóságnál vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Milyen esetekben kaphatok felmentést a vizsga alól?

Amennyiben a jelölt már rendelkezik hajós képesítéssel, a megszerezni kívánt képesítésnél csak azokból a tárgyakból kell vizsgázni, amelyekből a jelölt azonos, vagy magasabb szinten még nem vizsgázott. Ha a vizsgázó korábban iskola rendszerű képzésben tett olyan sikeres vizsgát amely azonos, vagy magasabb szintű, mint az adott vizsgatárgy, felmentést kérhet, melyhez csatolni kell a sikeres vizsga dokumentumát, és a vizsgatárgy tematikáját. Gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés! Vizsgatárgyak alóli felmentési kérelmet a vizsgára történő jelentkezéssel egy időben kell benyújtani, a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a felmentési kérelem tárgyát képező vizsgatárgy vizsgadíjával.

Tehetek vizsgát idegen nyelven?

Nem csak magyar nyelven lehet vizsgázni.