VonalvizSga I.

 

Témakörök:


1. Helyi víziközlekedési szabályok ismerete

2. Gázlók és vízmércék, hajózási akadályok, hajó méreteinek meghatározása

3. Szakasz meghajózásának ismertetése

Vizsgatárgyak:
Szakasz ismeret I. (szóbeli vizsga)
A vizsga díja kérelmezett tavanként, folyóvizenként, valamint megkezdett 100
folyó/folyam kilométerenként számítandó.

A vizsgán a vizsgajelentkezési kérelemben megjelölt tavakra, megkezdett 100
folyó/folyamkilométerre fel kell tenni a tételsoron szereplő kérdéseket.

A vízterület vonatkozásában a szóbeli vizsga sikeres, ha a tételsoron szereplő
összes kérdésre szóban, megfelelő szinten tudott választ adni a vizsgázó.

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján az egyes tavakra, folyó/folyamszakaszokra

vonatkozóan külön megállapítható a sikeresség/sikertelenség ténye, amit a
vizsgajegyzőkönyvön rögzíteni kell.

A vizsga akkor sikertelen, ha a kérelmezettek között nincs olyan vízterület, vagy
folyó/folyamszakasz, amire a vizsgázó a vizsga folyamán megfelelő szinten
teljesítette a követelményeket.

Sikertelen vizsga esetében, azonos vonalszakaszból javítóvizsga tehető a
jogszabályban leírt feltételek teljesülése mellett.

VONALISMERET – I. szint Kérdés- csoport

TEMATIKA KÉRDÉSKÖRE / KÉRDÉSEK

1 alacsony és magas vízállásokra vonatkozó szabályok, kíméletes, tilalmi
vízszintek


1. Ismertesse a (választott) vízterület alacsony vízállásokra vonatkozó jogszabályi és
hatósági rendelkezéseit !
2. Ismertesse a (választott) vízterület magas vízállásokra vonatkozó jogszabályi és
hatósági rendelkezéseit !
3. Hogyan befolyásolja a hajózást a magas és az alacsony vízállás a (választott)
vízterületen?
a hajó merülésének megállapítása a folyó/csatorna/tó áthajózásához
4. Ismertesse a merülés meghatározásának módszerét a (választott) vízterületen !
5. Milyen információkat használ fel a hajó merülésének meghatározásához ?
6. Hogyan kell figyelembe venni a szabadfolyású szakaszok levonulási sebességeit
a lehetséges merülés meghatározásához ?
7. Hogyan határozza meg a hajó merülését tavon ?


2 útiterv készítése


8. Milyen fontosabb elemei vannak az útitervnek és honnan szerzi az ezekhez
szükséges információkat ?
9. Hogyan ütemezi útját jelentős áradás, illetve apadás időszakában ?
10. Hogyan befolyásolják a vízlépcsők az útiterv ét ?
11. Mit ért menetterven és hogyan illeszkedik ez az útitervbe ?
12. Hol lehet indokolt az útitervben a kötelék átrendezése, illetve megosztása ? Mit ért
megosztott áthajózáson („cúgozás“), milyen biztonsági szabályai vannak ?
a helyi hajózási szabályzat(ok) rendelkezései
13. Ismertesse a (választott) vízterület legfontosabb helyi szabályzati rendelkezéseit
(főbb szakaszonként 2-3 rendelkezés szaabályozási tárgya és hajózást
befolyásoló főbb rendelkezései) !
14. Ismertesse a (választott) vízterület legfontosabb átmeneti hajózási hatósági
rendelkezéseit (főbb szakaszonként 2-3 rendelkezés szabályozási tárgya és
hajózást befolyásoló főbb rendelkezései) !
a találkozás általános szabályai és szokványai
15. Ismertesse a (választott) vízterületen alkalmazott általános találkozási
szabályokat, szokványokat (jellemző szakaszonként) !
16. Ismertesse az általános találkozási szabályoktól eltérő szokványokat és
szabályokat a (választott vízterület) !
17. Ismertesse a tavi találkozás szabályait, illetve szokványait !
a folyó/tó főbb kikötõinek, valamint menedékkikötõinek, telelõinek,
menedékhelyeinek ismertetése (hely, név, használhatóság, védettség)
18. Ismertesse a (választott) vízterület legfontosabb (közforgalmú – áruforgalmi)
kikötőit !
19. Ismertesse a (választott) vízterület fontosabb menedékkikötőit és telelőit (főbb
szakaszonként legalább hármat) !
20. Ismertesse a meteorológiai veszélyhelyzeteket a (választott) vízterületen, valamint
az ezek ellen védett helyeket !
a folyó/csatorna/tó tosabb jelzõállomása(i), jelzõrendszere(i)
21. Ismertesse a (választott) vízterület fontosabb jelzőállomásait (főbb szakaszonként- vízterületenként) !
a folyó/csatorna határállomásai és azok hajózási rendje, kötelezettségek
22. Ismertesse a (választott) vízterületen a határátlépések pontjait és az azokra
vonatkozó fontosabb szabályokat !
23. Sorolja fel a (választott) vízterületen a határátlépő helyeket és ismertesse a
hajózás, veszteglés rendjét !
tavi navigáció nappal és éjszaka, hajózás viharos idõben
24. Ismertesse a tavon a nappali navigáció módszerét !
25. Ismertesse a tavon az éjszakai navigáció módszerét !
26. Ismertesse a tavon a navigáció módszerét viharos időben, illetve korlátozott látási
viszonyok esetén !

3 veszélyes részszakaszok/tóterületek kiemelése és részletes ismertetése (hely,
név, fkm, mederanyag, kitűzés, parti jelek és jelzések, áramlási viszonyok,
találkozás lebonyolítása, fordítási-, veszteglési-, mentési lehetőségek, áthajózás
a veszélyes szakaszon/tóterületen a hajóval követendő magatartás
ismertetésével)


27. Ismertesse a vizsgabizottság által megjelölt részszakaszokat / tóterületeket (hely, név,
fkm, mederanyag, kitűzés, parti jelek és jelzések, áramlási viszonyok, találkozás
lebonyolítása, fordítási-, veszteglési-, mentési lehetőségek, áthajózás a veszélyes
szakaszon/tóterületen a hajóval követendő magatartás ismertetésével)